Οπισθόφυλλο του Δίσκου "Ο ΞΑΝΑΠΕΣ"


Ο Νικόλας Άσιμος είναι αυτός που έφτιαξε το "Ζωντανό Καφενείο", το Μου.Θε.Φτω. (Μουσικό Θέατρο Φτώχειας), ανακάλυψε το ΚΡΟΚ και τη δική του Κροκανθρωπία. Υπήρξε βασιλιάς του ΚΡΟΚ. Έφτιαξε το ΚΡΟΚ συγκρότημα "ΚΟΙΛΟΚΕΦΑΛΟΣ ΠΟΝΟΣ". Ίδρυσε στους δρόμους το MAGIC MUSIC THEATER FUR-FUR (το μεγαλύτερο θέατρο στην ιστορία που καταργεί την ιστορία).

Οργάνωσε την αποδιοργάνωση και τις ΜΕΤΑFuRFuRIEΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ. Έγινε ο άνθρωπος που δεν υπήρξε ποτέ. Αποκάλυψε στους ανθρώπους την πολεμική άνευ πολέμου, που καταργεί τον πόλεμο χωρίς να τον αναπαράγει. Είναι όμως πολεμική.

Και τέλος, άρχισε τη Βόλτα, που δε σταματάει κι ούτε ποτέ της έχει αρχίσει. Οι άνθρωποι της Βόλτας έχουνε τη θέα του ανθρώπου και βρίσκονται σκορπισμένοι παντού και πουθενά τώρα πάντα και ποτέ.

Το Μπίπιιι!
είναι Μπίπιιι!
ουδεμίαν σχέσιν έχει
με το Μπίπιιι!
που προφέρεται Μπίπιιι!